Megújult a nemeskéri templom (közreműködés)

A négy évig tartó templomfelújítási folyamat lezárulásáért adott hálát a nemeskéri gyülekezet 2019. június 2-án, vasárnap. Az ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiát Ihász Beatrix, a Soproni Egyházmegye esperese, valamint Hegedűs Attila helyi helyettes lelkész végezték. Közreműködött a helyi kórus, valamint a soproni Fidelissima Vegyeskar.

Az istentisztelet megmozgatta a gyülekezetet, de a templom kulturális, hitbéli hatásában túlmutat a felekezet és a falu határain. Így az istentiszteleti liturgiában a falu énekkara szerepelt; ez az énekkar a falu asszonyaiból áll felekezettől függetlenül: rendszeresen lépnek fel nagyobb ünnepeken mind a katolikus miséken, mind evangélikus istentiszteleten. Természetes volt, hogy itt van a helyük a hálaadó istentiszteleten.

Az eredetileg szigorú korlátozások között, a magtárak mintájára épített artikuláris templom olyan hellyé vált, ahol Isten magvetése zajlik. Betöltötte funkcióját, Isten műhelye lett, ahol Isten formálta az emberek lelkét – emelte ki prédikációjában Szemerei János. Majd a meghívón is szereplő ige, a Zsolt 34,9 alapján hozzátette: „Itt valóban minden az Úr szeretetéről beszél. Ezt érezteti velünk ennek a patinás templomnak a levegője, hogy az Ő szeretetét mint erőforrást vigyük magunkkal.”

Az áldás és a megerősítő Confirma elhangzása után került sor a díszközgyűlésre. Ekkor szólalt meg az ünnepségen részt vevő másik kórus, a soproni Fidelissima Vegyeskar, amelynek tagja a gyülekezet lelkésze is. Az ő kérésére jött el az énekkar az ünnepségre. A kórus éneke keretezte az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlést. Az énekkart az ünnepségen Czipszer Andrea vezette. 

Az énekkar szolgálata után elsőként Horváth Ilona felügyelő köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután Hegedűs Attila tájékoztatott az elvégzett munkákról. Elmondta, hogy a felújítás összköltsége több mint kilencvenhatmillió forint volt, melyet részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokból, illetve vidékfejlesztési Leader-pályázatból finanszíroztak, részben pedig a német Gustav-Adolf-Werktől, a magyar Gusztáv Adolf Segélyszolgálattól, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyháztól és a helyi önkormányzattól kapott támogatásból. A lelkész végül köszönetet mondott a gyülekezet tagjainak aktív segítségéért is.

A következőkben Ihász Beatrix esperes, Joóné Nagy Csilla helyi polgármester, valamint Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő fejezte ki jókívánságait a közösségnek. Az ünnepség a gyülekezeti házban tartott szeretetvendégséggel zárult. A nemeskéri evangélikus templom egyházunk egyetlen, az artikuláris korban épült temploma, amely még áll. Immár eredeti pompájában várja a látogatókat szeptember 29-én, a nyugati
kerület artikuláris napján.

Adámi Mária és Hegedűs Attila

 

Támogatónk: