Történetünk

Együttesünk 1994. október 3-án alakult a kulturális hagyományokban gazdag Sopron zenekedvelő polgáraiból. Tagjaink között vannak idősebbek és fiatalok, mindenféle foglalkozásúak és diákok is. A kórus fenntartásához tagjaink hozzájárulásán kívül értékes gyakorlati segítséget kaptunk városunk önkormányzatától is.

A Vegyeskar alapítója Palotai Gábor kórustitkár és  Arany János alapító karnagy volt.

Kórusunk 2014-ben ünnepelte 20 éves fennállását. Ez az örömteli ünnep ürömmel is vegyült, ugyanis alapító karnagyunk és alapító kórustitkárunk is „nyugalmazását” kérte. Munkájuk elismeréseként 2014. december 14-én, a Hűség Napján, mindkettőjüknek Sopronért Emlékérem kitüntetést, a kórusnak pedig Civitas Fidelissima díjat adományozott Sopron város közgyűlése, mely díjak rendkívül megtisztelőek számunkra. Búcsúzásukat szomorúan, de az elengedő szeretet és hála érzésével vettük tudomásul.
E két meghatározó vezetőnk távozása ellenére a kórus tagsága úgy döntött, hogy szeretné folytatni az éneklést. Erre bíztattak minket az elköszönők is. Az 2015-ös év első próbáján a kórustagok egybehangzó döntése alapján a kórus szakmai vezetője  Czipszer Andrea megbízott karnagy lett. A kórus mindennapi életét szervező csapat vezetője, pedig Takács Eszter kórustitkár.
Czipszer Andrea fantasztikus emberséggel, kedvességgel és türelemmel mentette meg a kórust a széthullástól. Tette mindezt egy nagyon nehéz és hálátlan időszakban, amikor a kórus még nem lépett túl a veszteségen, nem volt képes rugalmasan viszonyulni a megváltozott körülményekhez. Mindezek ellenére egy eredményes közreműködésre és egy önálló koncertre is fel tudott készíteni bennünket. Sajnos a munkahelyi leterheltsége mellett egyre fárasztóbbá vált a kórus vezetése: új karnagyot kezdtünk keresni.

Így találtunk Szilágyi Miklósra, akiről Arany János alapító karnagyunk is remek ajánlást adott. Nagy izgalommal vártuk az első – a kórus számára váratlan – találkozást. Egycsapásra megváltozott minden: karnagynőnk hihetetlen eleganciával és intelligenciával adta át a kórus vezetését (kórustagként továbbra is velünk maradt) a berobbanó ifjú karnagynak. Egyiküknek sem lehetünk elég hálásak!
Az együttes új szakmai vezetője tehát Szilágyi Miklós karnagy, akinek temperamentuma, kedves humora azonnal lenyűgözött minket.